”Föd barn med både kropp och själ”

Certifierad Föda-med-stöd-doula. Jag är verksam i Uppsala, Gävle, Tierp och Sandviken. Varmt välkommen att höra av dig/er!

Hur vi föder spelar roll! Det går inte att separera det fysiska och känslomässiga vid födande. Den födande behöver trygghet, närhet, tid och tillit från sitt födelseteam. Den behöver känna trygghet för att våga och kunna följa med kroppen under förlossningen. Den födande behöver kontinuerligt stöd från början till slut. Såväl innan som under och efter en födsel.

Som den kloka Ina May Gaskin uttryckt det – ”Whenever and however you give birth, your experience will impact your emotions, your mind, your body, and your spirit for the rest of your life”

Jag tar främst uppdrag på sommaren men har även möjlighet att ta vid andra tillfällen under året.
Ibland tar jag och Eva Grape Ersson doulauppdrag tillsammans.
Kontakta mig via mail eller Instagram.

Trygghet, tilltro och kontinuerligt stöd

Kontakt:
Annelie Wargdal
E-post: info@doulaannelie.se
Instagram: doulaannelie
Telefonnummer: 0706-817476