Vad gör en doula?

En doula är en person som ger kontinuerligt stöd innan, under och efter en förlossning. Doulan har inget medicinskt ansvar utan kan lägga allt fokus på att emotionellt stötta den födande och partnern. Innan förlossningen kan det handla om att gå igenom olika verktyg inför födseln (t.ex. träna på andning, avslappning, massage samt gå igenom olika ställningar/positioner) och gå igenom önskemål samt eventuella rädslor. Under förlossningen stöttar doulan den födande med trygghet, närhet, rösten och sin tilltro till den födande kvinnan. Doulan tar inte över partnerns roll utan finns där för både den födande och partnern. Det är viktigt att veta att doulan är ett stöd för båda två och anpassar sig utifrån era önskemål.

Doulans mål är att försöka bidra till en stärkande och positiv förlossningsupplevelse. Många av de som anlitar en doula får en fin upplevelse och känner sig både stärkta och mer sammansvetsade som par efter födseln. Dessutom finns det något som kallas för ”doulaeffekten” som i vetenskapliga studier har visat att de som anlitat en doula ökar sannolikheten för en spontan vaginal förlossning, minskar risken för kejsarsnitt, minskar behovet av medicinsk smärtlindring, förkortar förlossningen samt minskar risken för avslut med sugklocka (The Doula Book 2003; Continuous support for women during childbirth 2017).

En doula finns alltså till för bara er, den födande och partnern.